Effekt av en hälsosam nordisk frukost

Den frukost som prövades i artikel 4

 

 

Artikel 4 är baserad på den andra genomförda studien (randomiserad och kontrollerad) i avhandlingsarbetet, där kostförändringen utgjordes av den nordiska frukosten som var en del i NORDIET-studien.

Vi undersökte effekten av frukosten på kardiometabola riskfaktorer hos 79 st redan frukostätande försökspersoner med lätt förhöjda värden av LDL-kolsterol (4.15 mmol/l). Frukosten var rik på kostfiber och hade ett lågt fettinnehåll.

Den primära utvallsvariabeln i frukoststudien var förändringen i LDL-kolesterol (det onda) efter 3 månader. De sekundära utfallsvariablerna var förändringar i kroppsvikt, totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol/HDL-kolesterol ratio, triglycerider, ApoA1 och ApoB, ApoB/ApoA1 ratio, glukostolerans, hemoglobin A1c (HbA1c), insulinkänslighet, sagittal abdominal diameter (bukhöjd) (markör för visceral fettansamling), tumor necrosis factor receptor-2 (TNF-R2) faktor, C-reactive protein (CRP), och blodtryck.

Resultaten visar att NB inte påverkar blodfetter, kroppsvikt, och glukosmetabolismen, men minskade markörer för visceralt fett och inflammation (CRP och TNF-R2). Resultaten pekar på att kostråd om att enbart förbättra frukostvanorna ej är tillräckligt för att sänka lätt förhöjda värden av LDL-kolesterol eller förbättra glukosmetabolismen, men tycktes kunna sänka systemisk (låggradig) inflammation och reducera bukfettet, men de senare fynden behöver bekräftas i andra studier.